Tuesday, 4 September 2012

IKRAR PUTERI ISLAM

Bahawa kami, ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia, berikrar akan :
1/ Taat kepada Allah,Rasul,Pemerintah,Guru dan ibu bapa.
2/ Memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak
3/ Membangunkan diri dengan sempurna
4/ Mengukuhkan silaturrahim sesama puteri
5/ Berkhidmat untuk keluarga,masyarakat dan negara.


No comments:

Post a Comment